UA-35007268-18

Het Notatraject van Famed

Sinds 1988 verzorgt Famed het administreren, factureren en afhandelen van vorderingen op particuliere debiteuren en zorgverzekeraars die voortvloeien uit medische zorg.

Door onze dienstverlening helpen wij zorgaanbieders hun medische vak nog beter te vervullen, verlost van alle factureringszorgen. Namens de zorgaanbieders verstuurt Famed ruim 7,5 miljoen nota’s per jaar. Tevredenheid van zorgconsumenten en zorgverzekeraars heeft Famed hoog in het vaandel staan. Famed betreurt dat dit in de publicaties niet zo wordt ervaren. Zodoende vindt Famed het belangrijk om in dit bericht het notatraject toe te lichten.

Famed houdt zich strikt aan de regels die de wet haar voorschrijft. Het notatraject van Famed is dan ook conform de WIK (Wet incassokosten) zoals opgenomen in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek.

Kort samengevat ziet het notatraject van Famed er als volgt uit:

• Een zorgconsument heeft vanaf de ontvangst van de nota 30 dagen de tijd om deze nota te voldoen;
• Indien de zorgconsument de nota niet binnen 30 dagen voldoet, stuurt Famed twee herinneringen zonder incassokosten (met betaaltermijnen van respectievelijk 7 en 14 dagen), gevolgd door een laatste aanmaning met incassokosten (met een betaaltermijn van 7 dagen);
• Na de ontvangst van de nota heeft een zorgconsument in totaal minimaal 51 dagen de mogelijkheid om de nota te voldoen zonder dat Famed incassokosten in rekening brengt;
• Het totale notatraject van Famed en Credios en het traject van de gerechtsdeurwaarder voor dagvaarding is minimaal 100 dagen.

Famed biedt zorgconsumenten die net iets meer tijd nodig hebben de nota te voldoen graag de mogelijkheid om een betaalafspraak te maken. Famed helpt de zorgconsument met het vinden van een passende oplossing. Indien zorgconsumenten vragen hebben over een ontvangen nota of het notatraject kunnen zorgconsumenten altijd contact opnemen met het Contact Center van Famed.

Indien een zorgconsument na het ontvangen van de nota en meerdere herinneringen niet (volledig) tot betaling is overgegaan, draagt Famed de zogeheten ‘vordering’ uiteindelijk over aan Credios. Famed en Credios hebben dezelfde moedermaatschappij en delen samen een bedrijfspand in Amersfoort. Credios probeert de vordering zonder tussenkomst van de rechter te incasseren door middel van het sturen van meerdere aanmaningsbrieven en telefonische contactmomenten met de zorgconsument. Ook in het Credios invorderingstraject is het mogelijk om betalingsafspraken te maken.

In hetzelfde pand van Famed en Credios bevindt zich gerechtsdeurwaarderskantoor Bosveld. Bosveld is een onafhankelijk deurwaarderskantoor en heeft geen enkele verbinding met de groep van ondernemingen waartoe Famed behoort. Bosveld is één van de gerechtsdeurwaarderskantoren waaraan Famed onbetaalde vorderingen voor het gerechtelijke invorderingstraject overdraagt. Andere gerechtsdeurwaarderskantoren waar Famed zaken mee doet zijn onder andere Janssen & Janssen en Van Arkel. De gerechtsdeurwaarders waaraan Famed onbetaalde vorderingen overdraagt, gaan niet direct over tot dagvaarding van de zorgconsumenten. Zij stellen de zorgconsumenten eerst in de gelegenheid om zonder tussenkomst van de rechter de vordering te voldoen. Als laatste mogelijkheid om een vordering te incasseren zal de zorgconsument gedagvaard worden.

Famed is van mening dat zorgconsumenten alle gemaakte ‘zorgkosten’ dienen te betalen. Daarom verstuurt Famed ook nota’s en herinneringen voor lagere bedragen. Indien zorgconsumenten zelf besluiten nota’s niet (volledig) te voldoen, dan berekent Famed uiteindelijk incassokosten. Deze kosten worden berekend, omdat Famed deze kosten ook maakt. Famed volgt hierbij de wet.

Met 7,5 miljoen verzonden nota’s op jaarbasis kan het voorkomen dat er een fout optreedt in het notatraject. Op het moment dat Famed, de zorgaanbieder of de zorgconsument dit opmerkt, dan zal Famed de gemaakte fout herstellen en waar nodig de zorgconsument een kosteloze verlenging van de betaaltermijn geven.