UA-35007268-18

De integratieve benadering van psychotherapie

Prof.dr. John C. Norcross schreef in zijn stuk over de integratieve benadering van psychotherapie “Therapeuten werden vanouds opgeleid in een enkele theorie, waarna ze zich vervolgens afficheerden als aanhangers van die bepaalde theorie; of het nu om de psychoanalytische, humanistische, behavioristische of systeemtheorie ging. Het gevolg was dat therapeuten vaak blind waren voor andere ideeën en mogelijk betere behandelingsmethoden. Dat was de tijd van de ideologische koude oorlog.
De afgelopen vijftien jaar zijn we getuige geweest van de geleidelijke beëindiging van de ideologische oorlogsvoering en van een steeds sterker wordende geest van verzoening en toenadering.

Integratieve Psychotherapie, soms omschreven als een metamorfose in de geestelijke gezondheidszorg en soms als een revolutionaire beweging, wordt gekenmerkt door het streven om over de nauwe grenzen van de eigen theoretische richting heen te kijken om te zien wat men kan leren – en hoe cliënten kunnen profiteren van nieuwe manieren om psychotherapie te beoefenen.
Het uiteindelijke doel hiervan is de doelmatigheid en doeltreffendheid van psychosociale behandelingen te vergroten. Dit is de tijd van de Integratieve Psychotherapie”.

 

 Prof.dr. John C. Norcross, professor of psychology aan de University of Scranton Pennsylvania,
in het voorwoord van het Nederlandse ‘Handboek Integratieve Psychotherapie’.

Bron: Nederlandse Academie voor Psychotherapie