UA-35007268-18

Basisovertuigingen in denken en handelen van therapeut.

Basisovertuigingen in denken en handelen van de therapeut welke ten grondslag liggen aan het denken en handelen binnen de integratieve beweging:

1. Achter heterogene verschijnselen gaat één ondeelbare werkelijkheid schuil.

Vijf wijze geleerden komen in een stikdonkere nacht een olifant tegen en ieder beschrijft een deel van de olifant: de eerste wijze beschrijft een poot, de tweede de slurf, de derde de staart, de vierde heeft een oor te pakken, de vijfde wijze hoort het getrompetter. Iedere wijze geleerde denkt de wijsheid in pacht te hebben spreekt de anderen tegen. Maar geen van de geleerden kan de olifant als totaliteit waarnemen. Ze leven nog in het donker.

2. Er is een taal die alle psychotherapieën met elkaar delen

De integratieve beweging zoekt naar de gemeenschappelijkheid van fenomenen die in de veranderingsprocessen van cliënten waarneembaar zijn en waar een universele taal aan zou kunnen worden meegegeven.

3. De therapeutische categorieën zijn constructies die aan de werkelijkheid worden opgelegd
Hiermee wordt bedoeld dat de verschillende therapiescholen een eigen, dwingend mensbeeld hanteren die in een aanbod gestuurde behandeling aan de cliënt wordt opgedrongen en die geen recht doet aan de uniciteit van de cliënt. De cliënt is niet de optelsom van verschillende kwalificaties en indelingen in mensbeelden.

Als de ene mens goed is en de andere slecht,
dienen we voorbij goed en slecht te kijken.
(Twjang-tse)